نحوه رسم میدان در نقشه پارسی جو

153
در این ویدیو نحوه ترسیم میدان در نقشه پارسی جو شرح داده شده است. نقشه پارسی جو با زبان شیرین فارسی ساده ترین روش را برای ثبت و ویرایش نقشه ارائه داده است.
pixel