آزمایش مقاومت در برابر جداشدگی بتن با الک

44
فهاب بتن
فهاب بتن 3 دنبال‌ کننده

هدف آزمایش: تعیین پایداری در برابر جداشدگی با استفاده از الک برای بتن خودتراکم استاندارد: ISIRI 3203-11 با ما همراه باشید...

فهاب بتن
فهاب بتن 3 دنبال کننده