واكسن روسی كرونا؛ شايعه يا واقعيت؟

345
برخي شائبه سرقت مسكو از اطلاعات پزشكی غرب را مطرح كرده‌اند.
همشهری TV 1.6 هزار دنبال کننده
pixel