آموزش ریاضی۳ تجربی - جلسه 10 - آزمون و مسائل پیشرفته

2,459

بررسی چند مسأله از مسائل امتحانات نهایی پیرامون تابع، حل و بحث چند مسأله از مسائل خارج متن کتاب برای تمرین بیشتر - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده