روحانی: فشار به دولت خیانت به تاریخ و ملت ایران است

318

▪️رییس جمهور: فشار به دولت و ناچیز شمردن تلاش های آن با اهداف سیاسی و انتخاباتی، خیانت به تاریخ و ملت ایران است @NasrNews