دو سوال هندسه و استدلال

48

در این ویدیو راه حل دو سوال هندسه و استدلال را مشاهده می‌کنید که توسط آقای رضایی آماده شده است.

pixel