کافه دیجیتال7: بررسی علل شکست و موفقیت استارت آپ ها

1,014

در این کافه دیجیتال به 5 عامل موفقیت و شکست استارت آپ ها می پردازیم. این 5 عامل عبارتند از: 1)افق زمانی مناسب 2)ایده مناسب 3) تیم خوب 4)مدل کسب و کار 5)سرمایه