مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت دوم- حسین معینی

1,632

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت دوم. این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت . (موضوع جلسه دوم : دقت در انتخاب محتوا)