برگزاری شام غریبان در غربت اهل بیت حضرت سیدالشهدا(ع) در لنده

205

برگزاری شام غریبان در غربت اهل بیت حضرت سیدالشهدا(ع) در شهرستان لنده