ندیمه‌های ولاسکز: چرا این نقاشی این‌همه فریبنده است؟

1,003
حرفه: هنرمند 24 دنبال‌ کننده

James Earle and Christina Bozsik ed.ted.com با صدای نازنین اصفهان‌پور

pixel