نمونه ای از توهینهای حسن روحانی به منتقدین

822
Afsaran_gnarm 119 دنبال کننده
pixel