رفتار زنبورها وقتی ملکه را نمی پذیرند،چگونه است؟

87
ملکه چه زمانی به کندو اضافه می شود؟ برخورد زنبورهای عسل در پذیرش ملکه چگونه است؟ ویدئوهای بیشتر را در کانال کیفیت گستر شریف ببینید. برای درخواست مشاوره و آموزش به سایت www.qgsco.com مراجعه نمایید.
هایلایت
%85
کارگردان: اصغر نعیمی مدت زمان: یک ساعت و 20 دقیقه
هایلایت
pixel