طبیبان مهاجر - قسمت چهارم- سنگر سازان بی سنگر

41
مهاجر 212 59 دنبال‌ کننده
41 بازدید
اشتراک گذاری
طبیبان مهاجر مجموعه 5 قسمتی است که بر اساس مستندات کتاب روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس، تهیه شده و در آن راوی، از فعالیت پزشکان در دوران دفاع مقدس و رزمندگانی می گوید که به دلیل اقدامات خاص و پیچیده پزشکی در بیمارستان های صحرایی نزدیک خط مقدم جبهه، زنده مانده اند. این مجموعه در قسمت چهارم به عمل جراحی دو مجروح که کارشان سنگر سازی در خطوط مقدم فاو در عملیات والفجر 8 بوده اشاره می کند. هر دو مجروح در یک روز در بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا س عمل میشوند یک مجروح پارگی وسیع کبد و دیگری پارگی دیافراگم و صدمات قفسه سینه و احشاء شکمی داشته هردو در حال شوک شدید به اطاق عمل بیمارستان صحرایی میرسند و یک روز بعد در اهواز در مورد چگونگی حادثه توضیح میدهند. فصل 49 از جلد اول کتاب.
مهاجر 212 59 دنبال کننده
pixel