پرواز آتا - برسام سیر

93

هواپیمایی آتا شرکت هواپیمایی ایرانی است، که در آذربایجان شرقی، شهر تبریز تأسیس شده است و کلمه آتا واژه ای تُرکی می باشد. 44092948

برسام سیر
برسام سیر 5 دنبال کننده