استاندار هرمزگان : باید برای جذب تلاش کنیم

240

یک سوال حاشیه ای از استاندار هرمزگان و یک پاسخ هوشندانه از ایشان!