رکورد پرواز مسافت ۳۶۸+ کیلومتری سهیل باریکانی با پاراگلایدر در ایران

73

کلیپی از پرواز رکورد +۳۶۸ کیلومتری سهیل باریکانی از سایت گردنه ی رخ . اولین پرواز مسافت +۳۰۰ کیلومتر در ایران و آسیا که در طی ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه پرواز با پاراگلایدر ثبت شد. کلودبیس نمایندگی جین گلایدر در ایران Cloudbase.ir

pixel