تصاویر تکان دهنده ای که تلویزیون یمن منتشر کرد

2,617

تصاویر تکان دهنده ای که تلویزیون یمن منتشر کرد بنابر اعلام یونیسف هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی می میرد و بیش از ۱۱ میلیون تن برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند

نامه نیوز
نامه نیوز 971 دنبال کننده