اسکندر مغانی ایرانی یا الکساندر مقدونی؟؟

278
PESARE.IRAN
PESARE.IRAN 44 دنبال‌ کننده

ببینید و بشنوید و منتشر کنید تا ایرانیان ببینند و بدانند دشمنانشان آنچنان خوار و بیچاره اند که قهرمانان کاغذی میتراشند... .. اسکندر مغانی، فاتح ایرانی بزرگی است که شخصیت پاپانوئل نیز از روی او ساخته شده است... جهات اطلاعات بیشتر به سایت زیر بروید www.cae.blogfa.com

PESARE.IRAN
PESARE.IRAN 44 دنبال کننده