هند با یک طوفان بزرگ "فانی" که سرعت آن به 200 کیلومتر در ساعت رسیده است،

76
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.7 هزار دنبال کننده