پیشکش به عمار انقلاب سردار حاج قاسم سلیمانی

3,893
در خفه خون خواص بی خواص تو بلندگو شده ای و ناله مستضعفین را سر می دهی.در میان هجوم دشمنان تو همان علمدار لشکری که دشمن را جرأت حمله نمی دهد.
pixel