راهکار ولوو برای مقابله با رانندگی در مستی

1,574

ولوو خودروهای خود را به دوربین هایی مجهز خواهد کرد که همواره میزان الکل خون راننده را تحت نظر داشته و از رانندگی وی، در حالت مستی خودداری کنند. به گفته ولوو، سه عامل اصلی تصادف در جاده، سرعت، حواس پرتی و عدم هوشیاری ناشی از مصرف مواد روان گردان یا الکل هستند.

خودرو بانک
خودرو بانک 8 هزار دنبال کننده