نزول اول قرآن

161

مبحث نزول قرآن موضوعی است که برای شیعیان جای سوال بسیاری دارد که در این فیلم کوتاه توسط آیت الله ابطحی دام عزه بسیار ساده و روان بیان می گردد .

صاحبنا
صاحبنا 20 دنبال کننده