سیستم امنیتی لیزری هوشمند

3,953

در این پروژه یک سیستم امنیتی لیزری بسیار حساس طراحی کرده ایم. اطلاعات بیشتر در wle.ir---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده