نکسو در توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

147

به گفته بنیان گذار نکسو، محمد قنبری، نکسو یک پلتفرم ارائه آنلاین خدمات است و هدف از شروع آن، برطرف کردن همه ی نیازهای یک شهروند در زندگی شهری می باشد. چشم انداز وی برای سال های آیند، برطرف کردن ایرادات بازارهای سنتی ارائه خدمات با رها حل های مخصوص نکسو است. به طور مثال تضمین کیفیت، ایجاد تعادل بین قیمت و کیفیت و ارائه خدمات در ۲۴ساعت شبانه روز