مراسم روز عاشورا 1397 - قسمت اول

317
جزن (گز) دامغان
جزن (گز) دامغان 32 دنبال‌ کننده

مراسم عظیم روز عاشورا روستای جزن سال 1397 - قسمت اول از دو