چگونه برای ضرب دو عدد مخلوط شکل رسم کنیم (قسمت دوم)

99
F.fooladi 21 دنبال‌ کننده
چگونه برای ضرب اعداد مخلوط شکل رسم کنیم ؟ ضرب مساحتی (قسمت دوم)
F.fooladi 21 دنبال کننده
pixel