مزایای استفاده از نرم افزار LabCamera در مدارس

343
آگات 3 دنبال‌ کننده

در این ویدئو مزایای استفاده از نرم افزار اکتشاف علوم LabCamera بیان می شود. به کمک این نرم افزار فضایی جذاب و تعاملی در دروس علوم طبیعی ایجاد می شود و دانش آموز در مورد مشاهدات، اندازه گیری ها و محاسبات با یکدیگر به بحث می پردازند و مفاهیم علمی را به صورت ملموس یاد می گیرند.

آگات 3 دنبال کننده
pixel