کنایه دیرین دیرین به مسئولین وزارت راه!

1,636

کنایه طنز دیرین دیرین به توجهی مسئولین و عدم رسیدگی به مشکلات مردم

کلاکت
کلاکت 10.6 هزار دنبال کننده