صد درصد بودجه های استانی عملیاتی است

338

تمرکز زدایی اعتبارات هزینه ای از تهران محور دیگر لایحه بودجه است/ به جای ۴ درصد، ۲۴ درصد بودجه هزینه ای در اختیار خود استانها قرار می گیرد