شرکت نامفر سهامی خاص (واحد پرورش گاو شیری)

1,607

شرکت کشت و دامداری نامفر یکی از واحدهای پیشرفته پرورش گاو شیری در استان اصفهان میباشد . کانون آگهی و تبلیغاتی نماگر آسیا تهیه کننده فیلمهای صنعتی ، تبلیغاتی و مستند شاکرینی 09133015982

نماگر
نماگر 7 دنبال کننده