سلسله نشست های علمی تخصصی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در سال 99

221
نشست شماره 2 - 99/03/11 موضوع سخنرانی: نظام بیمه های درمانی در هلند، گذشته ، حال و آینده سخنران: دکتر امیر انصاری پور دکتری داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت (ارزیابی فن آوری های مرتبط با سلامت) – دانشگاه اراسموس روتردام هلند
nchir 25 دنبال کننده
pixel