یک رویداد یک گزارش " آخرین خبرها از مجمع «تاپیکو»"

293

با رشد حدود دو برابری، 36 هزار میلیارد ريال درآمد سود سهام شناسایی کرد و از محل فروش سرمایه گذاری ها، 822 میلیارد ريال سود عاید شرکت شد.

بورس نیوز
بورس نیوز 107 دنبال کننده