شعرخوانی دکتر تقی زاده در رثای مادر انقلاب اسلامی

21
شعرخوانی دکتر ساجده تقی زاده در رثای بانو مرضیه حدیدچی «دباغ» مادر انقلاب اسلامی تولید حوزه هنری فارس
pixel