روستای ستاره ای شکل در هلند

675
این روستا با ساختاری ستاره ای شکل به عنوان یک قلعه نظامی در سال 1593 ساخته شد. اکنون این روستا به عنوان یک موزه فضای باز شناخته می شود
pixel