صحبت های استاد پناهیان درباره ی نفوذ

240
240 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

صحبت های استاد پناهیان تعریف نفوذ برای این که داستان نفوذ را بهتر بشناسیم باید ببینیم که دشمن داریم که خداوند در قرآن کریم 88 مرتبه از شیطان که دشمن اصلی انسان هست را آورده است .

pixel