فرودگاه بین المللی پکن

258
فرودگاه بین المللی پکن معمار: زاها حدید فرودگاه بین المللی پکن در حال تکمیل است و در اکتبر سال 2019 افتتاح خواهد شد. فرودگاه جدید پکن به عنوان سریع ترین بخش حمل و نقل هوایی بین المللی در جهان عمل خواهد کرد. با ظرفیت 72 میلیون مسافر هر سال تا سال 2025 (630000 پرواز در سال /در 4 باند هوایی)، هواپیما به نحوی طراحی شده است که پتانسیل افزایش ظرفیت برای 100 میلیون مسافر و 4 میلیون بار در سال را داشته باشد.
pixel