فیلم دیده نشده و زیبای انرژی نیوز از ورود فک ها به سکوی نفت

175

فیلم کوتاه، زیبا و دیده نشده انرژی نیوز از ورود فک های دریایی به یکی از سکوهای نفت در دریای شمال

انرژی نیوز 11 دنبال کننده
pixel