ثبت اطلاعات 25 میلیون مشترک برق برای حذف قبوض کاغذی

49

شبکه خبر- 23 مرداد 98- 11:00| غلامعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از میان 36 میلیون مشترک برق کشور تاکنون اطلاعات 25 میلیون مشترک برای حذف قبوض کاغذی جمع آوری شده است و این افراد قبوض خود را به صورت پیامکی دریافت می کنند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده