وبینار علمی «ارزش کتابخانه های عمومی، از ارزانی تا ارزندگی» - 1

2,296
در اولین نشست این وبینار دکتر سیامک محبوب، مدیرکل دفتر برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با موضوع «کتابخانه عمومی ارزش مبنا» و در ادامه دکتر جوزف متیو،‌ سردبیر «فصلنامه کتابخانه عمومی» (Public Library Quarterly) در سخنرانی با عنوان «ارزش افزوده کتابخانه عمومی» به تشریح برآمدهای کتابخانه عمومی برای کاربران پرداختند.
pixel