گعده راه نما - مستند بدهی به مادرم به کارگردانی مرتضی اسفندیاری

172

نقد و بررسی مستند بدهی به مادرم به کارگردانی مرتضی اسفندیاری با حضور نعمت الله سعیدی ( نویسنده و منتقد سینما ) و سید رسول منفرد (مجری و کارشناس)

pixel