حرکت عجیب بوریس جانسون هنگام مواجهه با مکرون!

3,150
حرکت عجیب بوریس جانسون هنگام مواجهه با مکرون در مراسم استقبال از سران نشست «جی 7»
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel