عبور جالب آتش‌نشانی از بین تظاهرات‌کنندگان در هنگ‌کنگ

1,325
عبور خودروی آتش‌نشانی از بین تظاهرکنندگان هنگ‌کنگی که مسیر را برایش به طرز عجیبی باز می‌کنند مورد توجه قرار گرفت.
pixel