کتاب خاطرات هیلاری کلینتون با عنوان «آنچه اتفاق افتاد»

1,331
هیلاری کلینتون تمام وقایعی که سبب شد تا ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برسد را برای شما بیان می کند. او از زن بودن در دنیای سیاست و پشت پرده سیاست در آمریکا و همچنین علل شکست و موفقیت کمپین های انتخاباتی با شما صحبت می کند. در آخرین روزهای انتخابات امریکا چه رخ داد که همه چیز را ناگهان تغییر داد؟ تهیه از وبسایت انتشارات نسل نواندیش http://naslenowandsih.com
pixel