اجرای معابر اصلی زون یک فاز 11 و نحوه تحویل بلوک‌ها از زبان دکتر هدایت 98/04/20

361
361 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر هدایت، مدیرعامل شرکت عمران، از عمليات اجرايي معابر اصلی زون یک فاز 11 و نحوه و اولیوت تحویل در این زون و عملیات اجرایی در سایر زون‌ها می‌گوید.
pixel