خودکفایی در تولید قطعات خودرو

410
شبکه یک - 29 مرداد 8- 19:00| تامین قطعات صنعتی مورد نیاز در ایران قبلا فقط از طریق واردات تأمین می‌شد اما حالا با فعالیت بیش از ۱۶ هزار واحد صنعتی کشورمان تا حد زیادی در صنعت قطعه سازی به خودکفایی رسیده و در مسیر صادرات هم قدم گذاشته است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel