معرفی استاد: صائب کاکاوند

290
معرفی اساتید آموزشگاه آبی رود، صائب کاکاوند، مدرس تار و سه تار: یادگیری تارو سه تار زیر نظر اساتیدی چون وحید خسروی، حمیدرضا خبازی، فریبرز عزیزی ، هوشنگ طریف و محمد رضا لطفی، نوازندگی در گروه اردشیر کامکار، گروه مولوی استاد شهرام ناظری، تاسیس گروه موسیقی صائب
pixel