مالیات ارزش افزوده چیست؟

27
مالیات ارزش افزوده چیست؟ چند درصد از فروش یک کالا یا خدمات تحت عنوان ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته می شود؟
Hatra_Soft 2 دنبال کننده
pixel