ندانستن را سرطان می دانم!

1,122

واژه‌ی { من می‌دانم } سرطان وخیمی است که سراسر مردم مرا فرا گرفته! کمتر کسی کتاب می‌خواند و کمتر کسی نسبت به آنچه نمی داند در تلاش است تا بیشتر فرا بگیرد. همه مدعی هستند که همه چیز را می‌دانند. بزرگترین بیماری بشر در قرن ۲۱، من می‌ دانم است. www.emkanco.com مرکز مشاوره و آموزش مدیریت و کسب وکار امکان

pixel