سامانه تشخیص بیماری کرونا

237

به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت خودتان در مقابل بیماری کرونا می توانید از سامانه تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا وزارت بهداشت به آدرس https://salamat.gov.ir استفاده نمایید.

ویدیو سه 884 دنبال کننده
pixel