دریچه های سد زاینده رود بازگشایی شد

4,343
شبکه خبر- 9 بهمن 97- 07:00| آب جاری شده در زاینده رود امشب به شهر اصفهان می رسد. با باز شدن دریچه های سد زاینده رود آب در بستر این رودخانه جاری شده است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel